Avtor razvija robota členonožca, ki mu obliko dodeljujejo najbolj uspešne oz. za izvedbo zanimive iteracije, ki jih izračunava AI glede na podatke električnih signalov iz nevronov. Ti so reprogramirani iz umetnikovih maščobnih celic in nagojeni na multi-elektrodnem nizu (MEA), ki bo kot možgan na čipu lahko kontroliral premikanje robota v prostoru.

Na predstavitvi si bomo ogledali različna telesa neobičajnih členonožcev, ki so imeli možnost nastati le znotraj laboratorija in algoritemske logike. Prevprašujemo lahko njihovo funkcionalnost in sposobnosti raznolikih gibanj, do katerih v naravi ne bi prišlo

Zoran Srdić Janežič:
‘Biobot: Plasticity’

22. december 2022

Predstavitev // 22. 12. 2022, ob 19h
Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova, Likozarjeva 1, Ljubljana


Koncept, razvoj: Zoran Srdić Janežič | programiranje AI: Benjamin Fele; biosenzorna elektronika, programiranje: Erik Krkač; elektronika, PCB design: Gregor Krpič | bioinženiring: Kristijan Tkalec, BioTehna Lab; Prof. dr. Helena H. Chowdhury, Laboratorij za endokrinologijo – molekularna celična fiziologija, MF | 3D oblikovanje: Cveto Kuneševič; oblikovanje infografike: Mojca Gorjan | kuratorsko vodenje: Jurij Krpan; produkcija: Zavod Kersnikova / Galerija Kapelica | podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo