Skupinska razstava likovnega društva Kranj
Mali format 2019
Mala galerija Kranj
17 december 2019 – 6 februar 2020

V Mali galeriji Likovnega društva Kranj so v torek, 17. decembra odprli razstavo Mali format 2019. Društvo tradicionalno organizira razstavo Mali format ob zaključku leta kot skupinsko razstavo članov. Lahko bi rekli, da velikost formata določa tako število članov in prostor galerije, kot tudi želja, da je taka velikost bolj primerna za novoletna darila. Za umetnike same manjša velikost dostikrat ne pomeni bližnjico, kot bi to bilo v primeru skice oziroma modela, ampak je izdelava umetniškega dela lahko prav tako zahtevna kot pri večjih formatih – seveda bi v osnovi lahko zapisali, da je vse v odvisnosti od tehnike, materiala in tudi posameznega umetnika. Po drugi strani pa so dela malih formatov lahko tudi bližje določenim gestam ter prostoru v katerem umetnik dela. Če bi umetnik razvijal določeno izrazno gesto, bi mu bilo prav tako težko to gesto ponoviti na večjem formatu.

Delom je torej skupno, da so manjših dimenzij – kot so 40 x 40 x 40 cm. Vsak umetnik se predstavlja z delom iz svojega opusa. V osnovi prevladujejo tehnike slike in risbe, pa tudi grafike, kolaža, fotografije in skulptur. Razstava je dobro postavljena kjer organskim oblikam in realističnim motivom portretov in krajin sledijo fotografije in grafizmi, ki se nadaljujejo v stilizirane barvne oblike in končajo v geometričnih podobah. Med razstavljenimi bi izpostavil dela slike Franca Vozlja, Cveta Zlateta in Lojzeta Kalinška, grafiko Miha Perčiča, fotografijo Eve Petrič in kolaža Maruše Štibelj in Mete Šolar.

Na razstavi svoja dela razstavljajo tudi Franc Bešter, Brut Carniolus, Boleslav Čeru, Boge Dimovski, Domen Dimovski, Irena Jeras Dimovska, Andreja Eržen, Jože Eržen, Klementina Golija, Irena Gayatri Horvat, Biserka Komac, Karol Kuhar, Marko Lukan, Martina Marenčič, Irena Orel, Brigita Mulej Požegar, Janez Praprotnik, Janez Ravnik, Eva Serpan Sitar, Nejč Slapar, Andreja Srna, Zoran Srdić Janežič, Iztok Šmajs Muni, Klavdij Tutta, Veronika Vesel Potočnik in Ladijana Zavodnik.

ZSJ