Paola Korošec se je predstavila z izborom del zadnjega desetletja na razstavi Prostori odsevov, v Bežigrajski galeriji 2 med 7. februarjem in 28. marcem 2018. Za dela akademske kiparke lahko rečemo, da so prostorske instalacije, dela ki velikokrat črpajo iz pomena prostora (zgodovinskega, družbenega, zaznavnega …). Izbira pisave na zrcalni površini omogoča dojamanje jaza v prostoru kipa – jaz za gledalca ni zgolj odslikava (samo)konstruirane indentitete preko različnih znanj, mnej, programov, življenskih stilov … ampak se subjekt z odslikavo odseva na površini kipa sooča s samostojnim življenjem kipa in njegovo zgodbo. Le to ima v novejših delih močno družbeno noto, v starejših pa izčiščeno podobo osebne pisave/zgodovine avtorice.